Slider

Tájékoztató iskolai beiratkozás rendjéről

Tájékoztatás a Tatabányai Tankerületi Központ
fenntartásában
működő - 2020/2021-es tanévre történő -
általános iskolák beiratkozási rendjéről

A 2020/2021-es tanítási évre történő általános iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) számú határozata rendkívüli módon szabályozza.

Az első évfolyamra történő beiratkozás szabályai:

 1. A körzetes általános iskolák hivatalból felveszik a körzetes gyermekeket.

A körzetes iskolák utca szerinti körzetei a http://kk.gov.hu/tajekoztatas-altalanos-iskolai-korzetekrol linken érhetőek el.
A felvételi döntésről az iskola igazgatója legkésőbb 2020. május 21-ig dönt, melyről írásban értesíti a szülőt.

 1. Amennyiben a szülő nem a körzetes általános iskolába kívánja beíratni tanköteles korú gyermekét, úgy szándéknyilatkozatot juttat el a nem körzetes iskola vezetője felé legkésőbb április 24-ig.

A szándéknyilatkozat benyújtásának módja:

A szándéknyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyermek körzetes iskolájának nevét és címét.
Az iskolák elektronikus levélcímei szintén megtalálhatóak a http://kk.gov.hu/tajekoztatas-altalanos-iskolai-korzetekrol linken.
A felvételi döntésről az iskola igazgatója legkésőbb 2020. május 21-ig dönt, melyről írásban értesíti a szülőt.

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni. A felülbírálati kérelmet a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója részére kell címezni, és az elutasító határozatot kiadó intézmény igazgatójához kell benyújtani.

A tankötelezettség külföldön történő teljesítését az Oktatási Hivatal felé kell jelezni.

 

Vereckei Judit
tankerületi igazgató

Tájékoztató az óvodai felvételi eljárásról

Tájékoztató az óvodai felvételi eljárásról
Bóbita Óvoda Bársonyos
2020

Tisztelt Szülők!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák 2020. április 21-ig felveszik a felvételi körzetbe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben Önöknek jelenleg teendője nincs, a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. A gyermek felvételét követően az intézményvezető a felvételről írásban értesíti az érintett szülőt. 


Amennyiben az Ön gyermeke a körzeten kívüli állandó lakcímmel rendelkezik, de gyermekét óvodánkba szeretné beíratni, és az intézmény a kötelező felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőt haladéktalanul értesíti.

Kérelmét az óvoda e-mail címére szíveskedjen előzetesen megküldeni.

Óvoda e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  


A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az érintett szülőket

Az óvodáztatási kötelezettséget külföldön teljesítők ezt a tényt mind az intézményvezető, mind az Oktatási Hivatal felé kötelesek jelezni az alábbi linken foglaltak alapján:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes

Az intézményvezető felé bejelentését az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen megteheti.

Tájékoztatjuk, hogy a felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1c) bekezdése alapján értesítést küld az érintett gyermekek lakcímére is postai úton. A postai értesítések a kézbesítési időtől függően várhatóan 2020. április 6-10. között fognak megérkezni.

 

Bársonyos, 2020. március 31.

 

Várady Zsuzsanna                                                                 Baloghné dr. Pölöskei Hedvig
intézményvezető s.k.                                                             jegyző s.k.

 

Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatok

Tisztelt Lakosság!

A Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm rendelete 1. § alapján az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

Ezen veszélyhelyzettel kapcsolatban Kálnai Lajos, Bársonyos Község polgármestere a következő határozatokat hozta: 

 
Bársonyos, 2020. március 25.


Bársonyos Község Önkormányzata

Kijárási korlátozás március 28-tól

Tisztelt Lakosság!
 

Orbán Viktor miniszterelnök reggeli bejelentése alapján a Magyar Kormány KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁST vezet be március 28-tól!

Az erről szóló rendelet az alábbi linken olvasható: kijárási korlátozás


Kérjük Önöket, hogy a rendeletben leírtaknak megfelelően járjanak el!
 

Bársonyos Község Önkormányzata

Idős polgáraink figyelmébe

Tájékoztató védőnői ellátásról

Kedves Szülők, és Kismamák!

A védőnő és szülők/gyermekek közötti fizikai kapcsolattartást a járvány terjedése miatt a lehető legkisebb számra szükséges leszűkíteni!

Várandós, csecsemő, és kisgyermek tanácsadás elsősorban telefonon, és messengeren történik! (Valamint nagyon indokolt esetben személyesen előzetes időpont egyeztetés után!) Tanácsadás helyszíne, átmenetileg a Kerékteleki Védőnői tanácsadóban lesz (Kerékteleki, Fő utca 100.), a fertőzésveszély minimalizálása végett.

Kapcsolattartás, és időpontkérés 8 és 16 óra között lehetséges: messengeren, vagy mobilon 06/70-882-2963

Kérjük, hogy személyes tanácsadás esetén a tanácsadóban egyszerre csak 1 szülő, és 1 gyermek tartózkodjon, valamint tanácsadásra lázas, köhögő, beteg szülő és/vagy gyermek ne jöjjön!

Védőnői családlátogatás NEM, vagy csak nagyon indokolt esetben történik.

A státuszlapok kitöltése is telefonon keresztül zajlik majd.

A csecsemők, kisgyermekek kötelező oltásai nem maradnak el, de az oltások beadása is előzetes időpont egyeztetés után történik a gyermekorvosok rendelésén.

Köszönöm az együttműködést! Mindenkinek jó egészséget kívánok! Vigyázzunk egymásra!


Pékné Polgár Helga
védőnő

Veszélyhelyzeti intézkedések Bársonyoson

Tisztelt Lakosság!

A Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm rendelete 1. § alapján az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

Ezen veszélyhelyzettel kapcsolatban Kálnai Lajos, Bársonyos Község polgármestere a következő intézkedéseket hozta:


Bársonyos Község Önkormányzata

Házhozmenő lomtalanítás átmeneti felfüggesztése

Hatályba lépő kormányrendelet

A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete

1. § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – tilos tartózkodni.

(2) A vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.

2. § (1) A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

(2) Ha a 70. életévét betöltött személy az (1) bekezdésben foglaltakat vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

3. § A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti rendszeres zenés, táncos rendezvények (a továbbiakban: rendszeres zenés, táncos rendezvény) helyszínén tartózkodni tilos.

4. § (1) Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.

(2) Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés.

(3) Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.

5. § Az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása

a) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet),

b) a mozinak,

c) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott

ca) közgyűjteménynek,

cb) közművelődési intézménynek,

cc) közösségi színtérnek.

6. § Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben (a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

7. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki a) vendéglátó üzletben, b) üzletben, c) rendszeres zenés, táncos rendezvényen, d) a rendezvény helyszínén, valamint e) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a moziban, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteményben, közművelődési intézményben és közösségi színtérben meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik.

(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

8. § (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását – a 2. § (1) bekezdése és a 4. § (2) bekezdése kivételével – a rendőrség ellenőrzi.

(2) E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

9. § E rendelet hatálybalépésétől

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban együtt: kormányhivatal) által kiállított hivatalos okmányok kizárólag postai úton kerülnek kézbesítésre az ügyfeleknek, annak személyes átvételére az ügyfélszolgálatokon nincs lehetőség,

b) a kormányhivatal a hivatalos iratok kézbesítésekor eltérhet a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény rendelkezéseitől,

c) az Ügyfélkapu regisztrációval már rendelkező felhasználó, a regisztrációhoz tartozó felhasználónevének megismerését a 1818 Kormányzati Ügyfélvonal telefonon keresztül biztosítja.

10. § (1) Az innovációért és technológiáért felelős miniszter – mint a Kormány tudománypolitikáért és informatikáért felelős tagja – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, a járvány terjedésének modellezése, elemzése céljából jogosult bármely rendelkezésre álló adat megismerésére, kezelésére.

(2) Az innovációért és technológiáért felelős minisztert a feladata ellátása érdekében az állami és önkormányzati szervek, gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek támogatni, a kért adatszolgáltatást teljesíteni kötelesek.

11. § Az emberi erőforrások minisztere – a járványügyi hatóság közreműködésével – felméri és nyilvántartásba veszi azoknak a közép- vagy felsőfokú egészségügyi szakképzésben, főiskolai vagy egyetemi szintű egészségügyi alapképzésben, felsőoktatásban szociális alapképzésben, valamint az egészségügyi és szociális akkreditált iskolai rendszerű szakképzésben nappali tagozaton részt vevő személyeknek az adatait, akik az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. §-a alapján az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátásába bevonhatóak.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-a a következő (3) bekezdéssel égészül ki:

„(3) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 5. § (3) bekezdése szerint kezelt személyes adatot az adatkezelő – a rendőrség járványügyi hatósági feladatainak ellátása érdekében – a rendőrség erre irányuló megkeresése esetén a rendőrség részére haladéktalanul, ingyenesen és más adattovábbítási kötelezettségéhez képest elsőbbséggel továbbítja.”

14. § A Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az „Az (1) bekezdés szerinti országok területéről” szövegrész helyébe az „A külföldről” szöveg lép. 15. § Hatályát veszti a Korm. rendelet 4. § d) pontja.

 

Tisztelettel: 

Baloghné dr. Pölöskei Hedvig
jegyző 

Rédei Közös Önkormányzati Hivatal

Tájékoztatás a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatban meghozott polgármesteri döntésekről

A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel Bársonyos Község Polgármestere a 45/2020. (III. 14.) kormányrendelet 2. §-ban biztosított jogkörömnél fogva 2020. március 17-től a Bóbita Óvodában rendkívüli szünetet rendelek el. Az óvoda azon gyermekek részére, akiknek szülei a gyermek elhelyezését semmilyen módon nem tudják megoldani, ügyeletet tart. A rendkívüli szünet a veszélyhelyzet időtartamáig, vagy visszavonásig tart.

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt jogkörömnél fogva Bársonyos-Pervatpuszta Időskorúak Szociális Otthonában az országos látogatási tilalom mellett kijárási tilalmat vezetek be. Az intézmény 2020.03.18-tól a veszélyhelyzet megszűnéséig felfüggeszti az új gondozott személyek felvételét.

A szociális étkeztetés – az ajánlások figyelembe vételével – a továbbiakban úgy történik, hogy a saját éthordóba az ételt az óvodaudvarban, fedett helyen adjuk át. Házhoz szállítást kizárólag a korábban ilyen szolgáltatásban részesült, mozgásképtelen személyek részére tudunk biztosítani.

A polgármesteri hivatal dolgozói védelmében kérjük, a személyes ügyfélfogadás helyett az elektronikus utat válasszák, illetve telefonáljanak.

2020.03. 17-től Könyvtár és a Művelődési Ház zárva tart a veszélyhelyzet megszűnéséig. A Művelődési Házban lévő Posta működését ez az intézkedés nem befolyásolja.

A háziorvosi rendelőben a váróhelyiségben tartózkodó személyek számát 3 főre korlátozzuk, a többi beteg az orvosi rendelő udvarán várakozni szíveskedjen. Rendelési idő nem változik. Rendeléssel, receptekkel, beutalókkal kapcsolatban a +36-34/358-347, vagy +36-30/472-9423 telefonszámon lehet érdeklődni.

Hiteles információkért a koronavirus.gov.hu oldalon tájékozódjanak!

Megértésüket, együttműködésüket tisztelettel köszönjük!
További intézkedésekről azok felmerülésekor tájékoztatjuk Önöket, kérjük, kísérjék figyelemmel a honlapot, közösségi médiát, hirdetőtáblákat.

 

Bársonyos, 2020. március 16.

Kálnai Lajos
polgármester s.k.

Tájékoztatás védőnői szolgáltatás működési rendjéről

Tisztelt Lakosok!

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel, amíg a védőnők nem kapják meg a hivatalos, országos eljárási rendet, az alábbiak szerint történik Bársonyoson a védőnői ellátás biztosítása.

A védőnői tanácsadás időpontja változatlan, szerda 8 és 10 óra között.


Várandós, csecsemő, és kisgyermek tanácsadás kizárólag előzetes időpont egyeztetés alapján történik. Időpontkérés a 06/70-882-2963 telefonszámon lehetséges.


Kérjük, hogy a tanácsadóban egyszerre csak 1 gyermek, és egy felnőtt tartózkodjon, valamint lázas, köhögő, fertőzött szülő, vagy gyermek ne jöjjön!

Védőnői családlátogatás csak nagyon indokolt esetben történik a családok otthonában, a járványok ideje alatt, kizárólag a szülővel előzetesen egyeztetve pl.: újszülöttek esetén.

Egyéb esetekben a tanácsadás, aktuális kérdések megbeszélése telefonon történik, valamint a státuszvizsgálatok felvétele, státuszlapok kitöltése is telefonon keresztül zajlik majd.


Együttműködésüket köszönjük!

 
Pékné Polgár Helga
védőnő

Tájékoztatás - Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Tisztelt Ügyfeleink!

A koronavírus járvány elleni védekezés okán Intézményünk az alábbi döntést hozta meg:
2020. március 16.-tól Intézményünk zárva tart, személyes ügyfélfogadás szünetel, rendkívüli krízishelyzetben kérjük, csengessenek.

 • Családlátogatást, személyes találkozást előzetes telefonos megbeszélés alapján tudjuk biztosítani.
 • Intézményünk adományokat nem vesz át, kivéve, ha tisztító-, tisztálkodó- és fertőtlenítő szereket, tartós élelmiszert, otthontanuláshoz szükséges számítástechnikai eszközöket szeretne felajánlani.
 • Pszichológiai és családrendszer –konzultációt is csak krízis esetén lehet igénybe venni.
 • Kapcsolattartások is szünetelnek jelenleg.
 • Telefonon és elektronikus úton (e-mail, Facebook) tudjuk Önöket segíteni.

Elérhetőségeink:

 • 0634/353-133
 • 0670/525-7217
 • 0670/455-2393
 • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • facebook: Kisbéri Szociális Gyermekjóléti Központ

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
A fenti intézkedés a visszavonásig érvényes.


Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény munkatársai

Közérdekű közlemény

Tisztelt Ügyfelek!

Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a következő tünetekkel rendelkező lakosok - láz, köhögés, nátha  - , valamint a külföldről hazatérő, vagy ilyen személlyel közvetlen kapcsolatban állók a személyes ügyintézés helyett a telefonos, illetve elektronikus ügyintézést válasszák!

Telefon: +36-34/358-088
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ezzel kapcsolatban továbbá hivatalos tájékoztatást adott ki a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Kisbéri Járásának Hivatala,
mely ezen a linken olvasható.

Kérjük Önöket, hogy a fentebb és a tájékoztatóban leírtaknak megfelelően járjanak el! Köszönjük!

Baloghné Pölöskei Hedvig
jegyző

Tájékoztató fogadóóráról

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Bódis Tibor önkormányzati képviselő 2020. február 19-én, 14-16.00 óráig fogadóórát tart. Helyszín: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Bársonyos Község Önkormányzata

E.ON üzemszünet értesítő

Tisztelt Önkormányzat, Tisztelt Lakosság!


Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható a következő időszakban:

Utca

Terület

Hrsz.

Házszám -tól

Házszám -ig

Dátum

Időpont(tól)

Időpont(ig)

Megjegyzés

Táncsics Mihály utca

Páros házszám

 

2

52

2020-02-17

08:00

16:00

 

Bodzás dűlő

Egész utca

     

2020-02-17

08:00

16:00

kivéve az alábbi HRSZ számok:1578; 1583; 1584; 1619/1;1631/1;

Föveny dűlő

Egész utca

     

2020-02-17

08:00

16:00

Kivéve a Föveny düllő 1

Táncsics Mihály utca

Páratlan házszám

 

1

3

2020-02-17

08:00

16:00

 

Széchenyi István utca

Páros házszám

 

12

14

2020-02-17

08:00

16:00

 

Kossuth Lajos utca

   

95

 

2020-02-17

08:00

16:00

 

 

Köszönjük megértésüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálat

Értesítés jogszabály változásról

Meghívó testületi ülésre

MEGHÍVÓ

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Bársonyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. feburár 13-án (csütörtök) 18.00 órai kezdettel újabb nyilvános ülést tart. Helyszíne: Bársonyos Önkormányzat Hivatal tanácskozó terme.

A pontos napirend és meghívó az alábbi linkre kattintva érhető el.


Tisztelettel:
Kálnai Lajos
polgármester

Meghívó nyilvános ülésre

MEGHÍVÓ

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Bársonyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 30-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart. Helyszíne: Bársonyos Önkormányzat Hivatal tanácskozó terme.

A pontos napirend és meghívó az alábbi linkre kattintva érhető el.

Tisztelettel:
Kálnai Lajos
polgármester

Felhívás önkéntes tartalékos katonai szolgálatra

Képviselői fogadóóra

Közlemény!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Bódis Tibor önkormányzati képviselő 2020.01.22-én szerdán 14 órától 16 óráig fogadóórát tart Bársonyoson a Polgármesteri Hivatalban.


Bársonyos Község Önkormányzata

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat - nyertesek

A BURSA HUNGARICA” A” típusú Ösztöndíjpályázaton Bársonyos Község Önkormányzata 9000.-Ft/hó ösztöndíjban részesíti a következő hallgatókat 2019. második félévben, és a 2020. első félévben.

 • Szepesi Norbert
 • Roll Martin
 • Roll Bernadett
 • Szabó Eszter
 • Fribiczer Csenge
 • Mantler Soma

Bársonyos Község Önkormányzata

Keresés

Copyright © 2020 SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!