Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat - nyertesek

A BURSA HUNGARICA” A” típusú Ösztöndíjpályázaton Bársonyos Község Önkormányzata 9000.-Ft/hó ösztöndíjban részesíti a következő hallgatókat 2019. második félévben, és a 2020. első félévben.

 • Szepesi Norbert
 • Roll Martin
 • Roll Bernadett
 • Szabó Eszter
 • Fribiczer Csenge
 • Mantler Soma

Bársonyos Község Önkormányzata

Meghívó '56-os ünnepi megemlékezésre

Szüreti mulatság - 2019

Tájékoztató szociális tűzifa támogatásról

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Bársonyos Község Önkormányzata 2019. évben is sikeres pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium által kiírt szociális célú tűzifa támogatásra. Ennek keretében 50 erdei köbméter tűzifa kiosztására van lehetőségünk a szociálisan rászorultak között.
A támogatás megállapítása kérelemre indul. A szociális tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon (az önkormányzaton beszerezhető, honlapról letölthető) kell benyújtani, melyhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat. Háztartásonként csak egy személy igényelhet támogatást.

A kérelem benyújtásának határideje: 2019. október 31. Ezt követően kérelem nem nyújtható be, ezen határidő jogvesztő!
A kérelmeket Bársonyos Község Önkormányzat képviselő-testülete bírálja el a rászorultság figyelembevételével. Amennyiben több kérelem kerül benyújtásra, mint a felosztható tűzifa mennyisége, a képviselő-testület a rászorultság figyelembevételével az egy főre jutó jövedelem alapján dönt.

A benyújtott kérelmek elbírálásakor előnyt élvez az, aki:

 • aktív korúak ellátására,
 • időskorúak járadékára,
 • pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselése céljából folyósított települési támogatásra) jogosult, vagy
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

A támogatást azon személyek igényelhetik, akiknek:

 • háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át (128.250,- Ft-ot), egyszemélyes háztartás esetén öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át (156.750,- Ft-ot), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
 • nyilatkozata szerint fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik

Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen vagy telefonon (06/34/358-088).

Bársonyos Község Önkormányzata

Tájékoztatás beiskolázási települési támogatás igényléséhez

tamogatasBársonyos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 9/2015. (X.27.) számú önkormányzati rendelete 16.§-a alapján „évente egy alkalommal, jövedelemhatártól függetlenül beiskolázási települési támogatást nyújt, Bársonyos községben állandó lakóhellyel rendelkező, általános iskola tanulója részére, azzal a feltétellel, hogy a tanuló a bársonyosi vagy a kerékteleki általános iskola tanulója.”
A Kerékteleki felső osztályokat érintő változás miatt az ászári iskolába átjelentkezett bársonyosi, felsős diákok is részesülhetnek a támogatásban.

„A beiskolázási költségekhez nyújtható települési támogatás célja, hogy a támogatás a gyermeket gondozó családnak a gyermek iskolai tanulmányaival kapcsolatban jelentkező többletkiadásához részben hozzájáruljon.”

A támogatás iránti kérelmeket 2019. szeptember 30-ig (a határidő jogvesztő), Bársonyos Község Önkormányzatánál lehet benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A nyomtatvány a hivatalban beszerezhető.

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
- az oktatási intézmény 2019/2020. tanévre kiállított iskolalátogatási igazolása
- számla (tan- és irodaszerek <iskolatáska, tolltartó, írószerek>, tornafelszerelés, cipő, ruházat …)

A támogatás legkisebb összege 1000,- Ft, a legmagasabb összege 10.000,- Ft. A kérelemről a Képviselő-testület határoz.”

A támogatás megítélése jövedelem és vagyonvizsgálathoz nem kötött.
További felvilágosítással szívesen állnak rendelkezésre a hivatal munkatársai (személyesen a hivatalban vagy telefonon: 06/34/358-088 számon).


Bársonyos, 2019. 08. 21.

Bársonyos Község Önkormányzata

Önkormányzati választások - közlemény

onk val bars19

onk val bars19 2

Tájékoztató behajtási engedély igényléséről

carstopTájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az útfelújítási munkák után elhelyezett súlykorlátozási táblákra vonatkozólag behajtási engedélyt lehet igényelni az Önkormányzatnál, illetve Bársonyos Község Önkormányzatának honlapján letölthető a kérelem, 2019. augusztus 1-től.

A behajtási engedélyekről szóló rendelet megtekinthető a Dokumentumtár / Rendeletek menüpont alatt.

Bársonyos Község Önkormányzata

Keresés

Copyright © 2019 SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!