||
1
1

Külterületi utak felújítása Bársonyos községben

 

Kedvezményezett neve: Bársonyos Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: VP6-7.2.1.1-21

Projekt címe: Külterületi utak felújítása Bársonyos Községben

Projekt azonosítója: 3317737296

A szerződött támogatás összege: 111 000 824 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 95.00 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2023.09.01.


A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A fejlesztés 4 helyrajzi számon valósul meg, melyeket 3 megvalósítási helyre osztottunk fel.

1. megvalósítási hely, 0190/1 hrsz.:

A felújítás során a szakaszt 20 cm vastagságú murvaburkolattal láttuk el, valamint egy stabilizált 30 cm-es ágyazattal, hogy az út teherbírása megfelelő legyen. Az út koronaszélessége 2,75 m, amely kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas egy forgalmi sáv esetén is. A szakasz tervezési sebessége 20 km/h.

2. és 3. megvalósítási hely, 0252, 0286 és 0272 hrsz.:

Az utak azonos tulajdonságokkal rendelkeznek, meglevő állapotuk és felújítást követő állapotuk szintén azonos. Az utak egy mezőgazdasági út részei, a megvalósítási hely szerint történő megbontásra azért volt szükség, mert a 2. és 3. megvalósítási hely között az út nem önkormányzati tulajdonban van. Az utak jelenlegi szerkezete kavicsos, homokos, mely rossz állapotban van. A szakaszok felújítása 20 cm vastagságú murva burkolattal történt, mely alapját a meglevő kavicsos út képezi. A szélesítéseknél a murva alapja egy 40 cm vastagságú stabilizált ágyazat. A szakaszok szélesítése indokolt, így a jelenlegi 4 m szelességű út koronaszélessége 5 m-ra változott, továbbá 1,0-1,0 m széles padka került kialakításra. Az út egysávos, ám kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas. Az út mellet jó minőségű földárok található, melynek felújítása nem indokolt. A tervezési sebesség 30 km/h.


Korábbi információk

Az önkormányzat gondos és előrelátó tervezésének köszönhetően, azon szakaszok kerülnek felújításra, melyek állapota indokolj azt, és amelyek a legszükségesebbek a külterületi utak közül. Felesleges szakaszfelújításra nem kerül sor.

A tervezés során az utak közel azonos rétegrenddel kerülnek felújításra. Ez lenyomta a tervezés költségeit, valamint a későbbi fenntartásban is rendkívül előnyös. Ezzel megközelítőleg 1 100 000 - 1 500 000 Ft-ot képes spórolni önkormányzatunk. A betervezett műszaki megoldások a mindenkori építési szabványoknak megfelelőek, a hozzájuk rendelt (méret és mennyiségkimutatás alapján elkészült) ÉNGY költségek (K tételek nélkül) a reális piaci árakon történő kivitelezést fogják elősegíteni. Műszaki paraméterek tekintetében a tervező olyan pályaszerkezeteket tervezett, amelyek megfelelnek a várható terhelésnek, viszont a lehető legalacsonyabb költségen történhet a megvalósítás. Így ár-érték arányban a legjobb megoldást választottuk.

Azon szakaszok esetében, melyeknél az alépítmény nagyjából megfelelő, a meglévő útra történik az építés, önkormányzatunk ezzel megközelítőleg 3 000 000 - 3 500 000 Ft-ot spórol, amely a közbeszerzés nettó értékéhez viszonyítva kb. 4%. A 0252, 0286 és 0272 hrsz.-ek esetében árok kialakítására nincs szükség, hiszen a meglévő földárok képes ellátni feladatát, funkcionalitását tekintve megfelelő, így a beruházással kapcsolatos költségeink nagyjából 10-17%-át vagyunk képesek megtakarítani.


Források bemutatása

Igényelt támogatás (Ft): 111 000 824
Önerő - Saját forrás (Ft): 5 842 177
Önerő - Egyéb támogatás (Ft): 0


Kapcsolodó fényképek - megelőző állapot

    

  

Hírek, aktualitások

Keresés

Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!