Külterületi utak felújítása Bársonyos községben


A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2021.05.28 napján meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás alapján, Bársonyos Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő 111 000 824 Ft, azaz egyszáztizenegymillió-nyolcszázhuszonnégy forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

A támogatás intenzitása: 95,00 %

A projekt címe: Külterületi utak felújítása Bársonyos községben.

A projekt azonosító száma: 3317737296

 
Az önkormányzat gondos és előrelátó tervezésének köszönhetően, azon szakaszok kerülnek felújításra, melyek állapota indokolj azt, és amelyek a legszükségesebbek a külterületi utak közül. Felesleges szakaszfelújításra nem kerül sor.

A tervezés során az utak közel azonos rétegrenddel kerülnek felújításra. Ez lenyomta a tervezés költségeit, valamint a későbbi fenntartásban is rendkívül előnyös. Ezzel megközelítőleg 1 100 000 - 1 500 000 Ft-ot képes spórolni önkormányzatunk. A betervezett műszaki megoldások a mindenkori építési szabványoknak megfelelőek, a hozzájuk rendelt (méret és mennyiségkimutatás alapján elkészült) ÉNGY költségek (K tételek nélkül) a reális piaci árakon történő kivitelezést fogják elősegíteni. Műszaki paraméterek tekintetében a tervező olyan pályaszerkezeteket tervezett, amelyek megfelelnek a várható terhelésnek, viszont a lehető legalacsonyabb költségen történhet a megvalósítás. Így ár-érték arányban a legjobb megoldást választottuk.

Azon szakaszok esetében, melyeknél az alépítmény nagyjából megfelelő, a meglévő útra történik az építés, önkormányzatunk ezzel megközelítőleg 3 000 000 - 3 500 000 Ft-ot spórol, amely a közbeszerzés nettó értékéhez viszonyítva kb. 4%. A 0252, 0286 és 0272 hrsz.-ek esetében árok kialakítására nincs szükség, hiszen a meglévő földárok képes ellátni feladatát, funkcionalitását tekintve megfelelő, így a beruházással kapcsolatos költségeink nagyjából 10-17%-át vagyunk képesek megtakarítani.

 
Projektre vonatkozó kiegészítő információ

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2024.01.01.


Források bemutatása

Igényelt támogatás (Ft): 111 000 824
Önerő - Saját forrás (Ft): 5 842 177
Önerő - Egyéb támogatás (Ft): 0Pihenőhely és turisztikai információs pont létesítése Bársonyoson

Kapcsolódó dokumentumok:

 Energetikai korszerűsítés Bársonyoson - projekt


Kedvezményezett neve:
 Bársonyos Község Önkormányzata

Projekt címe:  Energetikai korszerűsítés Bársonyoson

Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-KO1-2020-00008

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.05.31.

A támogatás összege: 52 600 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A projekt célja a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése.

A Polgármesteri Hivatal épülete az 1900-as évek elején épült, az adott kor követelményeinek megfelelő színvonalon, melyek jelentősen eltérnek a mai kor adta lehetőségektől. A közel 100 éves főépületen az idők folyamán csak kisebb felújítások, belső átalakítások történtek, de nyílászárók cseréje, illetve jelentős energetikai korszerűsítések nem. Az épület állapotából következik, hogy megérett egy nagyobb energetikai korszerűsítésre. A pályázat célja ezen épület komplex energetikai korszerűsítése, mivel a felépítése óta jelentősebb felújításon, korszerűsítésen nem esett át. Jelen állapotában a Polgármesteri Hivatal működtetése energiapazarló, jelentős terhet ró a fenntartó önkormányzat részére.

A tervezett felújítás, korszerűsítés keretein belül mindenképp indokolt a külső falak utólagos hőszigetelése, a fa szerkezetű nyílászárók cseréje korszerű műanyag nyílászárókra, a fűtési rendszer korszerűsítése, napelemes rendszer kiépítése, meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, valamint egyéb gépészeti korszerűsítések. Jelen projekt tárgya a Bársonyos Község Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében levő épület korszerűsítése. Az épület üzemeltetési költségei a tulajdonos éves költségeinek jelentős részét teszik ki. A magas üzemeltetési költségek nagy hányadát a villamos energia és a fűtés költség teszi ki. A fejlesztés eredményeként az intézmény energetikai besorolása a fejlesztés során JJ kategóriából CC kategóriás besorolású lesz.

Kapcsolódó fényképek


 

2018.évi Bársonyosi Falunap