1
1

Csatlakozz a Tatai Tüzérekhez!

Kapcsolódó közlemény

Honlap: https://iranyasereg.hu/pzh

Meghívó testületi ülésre

Pályázat jegyző munkakör betöltésére

Tisztelt Lakosság!

A Rédei Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében jegyző munkakör/feladatkör betöltésére.

A kapcsolódó pályázat részletei az alábbi linkre kattintva érhetőek el.

Bársonyos Község Önkormányzata

Tájékoztató Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatról - 2024

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan

 

Bársonyos Község Önkormányzata, a Kulturális és Innovációs Minisztérium együttműködésével kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Az „A” típusú pályázati kiírás Bársonyos község területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, teljes idejű (nappali munkarend) felsőoktatási hallgatók számára a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan.

Az „A típusú” részletes felhívás a https://emet.gov.hu/bursa-2024-a-felhivas-palyazok-reszere/ linken érhető el.


„B” típusú pályázati kiírás Bársonyos község területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2024/2025. tanévtől kezdődően a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B típusú” részletes felhívás a https://emet.gov.hu/bursa-2024-b-felhivas-palyazok-reszere/ linken érhető el.

A pályázat rögzítésének módja:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx


A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának a határideje:

2023. november 3.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalához kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

  • a felsőoktatási intézmény által kibocsátott eredeti hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak hiteles másolata a 2023/2024. tanév első félévéről,
  • Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről,
  • A szociális rászorultság igazolására szolgáló okiratok.

A pályázat részletes kiírása és az EPER-Bursa rendszerrel kapcsolatos tájékoztató a 
https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/felhivasok/bursa-hungarica/ linken tekinthető meg.

Személyes tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, illetve telefonon a (34)-358-088 telefonszámon kérhető.

Tájékoztató ebösszeírásról

Tisztelt Ebtartó!

Bársonyos Község Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a  alapján az önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás  járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, a jogszabályban meghatározott adattartalommal ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor határidőben köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a  települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ebtartókat, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után!


Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni:

elektronikus úton, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre szkennelt formában, vagy postai úton, (2883.Bársonyos, Petőfi S.u.13.), illetve a postán elhelyezett gyűjtődobozba , vagy ügyfélfogadási időben személyesen a Polgármesteri Hivatal előterében kihelyezett gyűjtődobozba elhelyezve


A
z ebösszeíró adatlapok beérkezésének határideje
: 2023. október 31.

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel)  megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebek kötelező  jelölését a fenti határidőig elvégezni. 

Az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeírást követően is köteles az önkormányzat felé bejelenteni  valamennyi új eb tartását, valamint a korábban bejelentett ebek adataiban bekövetkezett változásokat.


Vonatkozó jogszabályok:
  - az állatok védelméről és kíméletéről 1998. évi XXVIII. törvény 
  - a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 


Adatvédelmi tájékoztató megtekinthető a www.barsonyos.hu oldalon.


Kapcsolódó adatlap és kitöltési útmutató ide kattintva
:   Ebösszeírás - 2023

Archívum elérhetősége

A település rendezési terv a keresésnél, vagy az alábbi helyen érhető el: Friss hírek / Cikkarchívum

Hírek, aktualitások

Keresés

Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!