1
1

Tájékoztató ebösszeírásról

Tisztelt Ebtartó!

Bársonyos Község Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a  alapján az önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás  járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, a jogszabályban meghatározott adattartalommal ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor határidőben köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a  települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ebtartókat, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után!


Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni:

elektronikus úton, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre szkennelt formában, vagy postai úton, (2883.Bársonyos, Petőfi S.u.13.), illetve a postán elhelyezett gyűjtődobozba , vagy ügyfélfogadási időben személyesen a Polgármesteri Hivatal előterében kihelyezett gyűjtődobozba elhelyezve


A
z ebösszeíró adatlapok beérkezésének határideje
: 2023. október 31.

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel)  megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebek kötelező  jelölését a fenti határidőig elvégezni. 

Az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeírást követően is köteles az önkormányzat felé bejelenteni  valamennyi új eb tartását, valamint a korábban bejelentett ebek adataiban bekövetkezett változásokat.


Vonatkozó jogszabályok:
  - az állatok védelméről és kíméletéről 1998. évi XXVIII. törvény 
  - a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 


Adatvédelmi tájékoztató megtekinthető a www.barsonyos.hu oldalon.


Kapcsolódó adatlap és kitöltési útmutató ide kattintva
:   Ebösszeírás - 2023

Tájékoztató KAB busz érkezésről

Meghívó testületi ülésre

Tájékoztató szociális tűzifa támogatásról


A kapcsolódó kérelem megtalálható és letölthető a Dokumentumtár / Kérelmek menüpontban.

Az iskolaőrök mindennapjai...

Pályázat óvodavezető munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
BÁRSONYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

óvodavezető

Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok szakszerű és jogszerű ellátása, az intézmény vezetése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, belső szabályzatokban foglaltak szerint, biztosítva az intézmény törvényes és gazdaságos működését. Az intézmény alkalmazottai felett munkáltatói jogkör gyakorlása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Felsővezetői
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Bársonyos

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A vezetői megbízás időtartama: határozott idejű (5 év) A munkavégzés helye: Bársonyos Bóbita Óvoda.  Az óvodavezetőt megillető egyéb juttatások: cafeteria, munkaruha, igény esetén szolgálati garzon lakás. A pályázat benyújtása: Postai úton, a pályázatnak Bársonyos Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2883 Bársonyos, Petőfi S. u. 13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosítót B/454/2023. További információ: 06/34/358-088-as telefonszámon kérhető.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógus szakképzettség


Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • főiskola
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

Egyéb pályázati előnyök:

 • Fejlesztő pedagógus végzettség

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Kreativitás, innováció (vezetői)
 • Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 • Munkatársak motiválása (vezetői)
 • Aktivitás, reagálás (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • vezetői program
 • szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.11. 16:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat Bársonyos Község Önkormányzat Képviselőtestülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.15. 16:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.barsonyos.hu honlapon, valamint a Rédei Közös Önkormányzati Hivatal társulásában résztvevő önkormányzatok hirdetőtábláján

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.18.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.08.11.

Tájékoztató óvodáztatási települési támogatás igényléséhez


A kapcsolódó kérelem megtalálható és letölthető a Dokumentumtár / Kérelmek menüpontban.

Tájékoztató beiskolázási települési támogatás igényléséhez


A kapcsolódó kérelem megtalálható és letölthető a Dokumentumtár / Kérelmek menüpontban.

Pályázat jegyző munkakör betöltésére

Tisztelt Lakosság!

A Rédei Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében jegyző munkakör/feladatkör betöltésére.

A kapcsolódó pályázat részletei az alábbi linkre kattintva érhetőek el.

Bársonyos Község Önkormányzata

Tájékoztató hulladékudvarok nyitásáról

Tisztelt Lakosság!

Értesítjük Önöket, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által Uniós és hazai forrásból, a KEHOP 3.2.1-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében megvalósult hulladékgazdálkodási létesítmények működése megkezdődött. A hulladékudvarok a következő helyszíneken az alábbi nyitvatartási időben érhetőek el a lakosság számára.

A KDV projekt keretében létesített hulladékudvarok nyitvatartása:

 
Minden további információ a leadható hulladékokról ide kattintva olvasható.

Bársonyos Község Önkormányzata

Útmutató a háztartási és a mezőgazdasági kutak új szabályozásához

Archívum elérhetősége

A település rendezési terv a keresésnél, vagy az alábbi helyen érhető el: Friss hírek / Cikkarchívum

Hírek, aktualitások

Keresés

Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!