1
1

Tájékoztató KAB busz érkezéséről

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Kisbéri Járási Hivatala értesíti Ügyfeleit, hogy 2023. június 12-án hétfő 13:30 - 14:30 közötti időtartamban a Bársonyos, Kossuth L. u 92. (Művelődési Ház parkolója) mobilizált ügyfélszolgálattal várja ügyfeleit. 

Az ügyfelek az alábbi okmányirodai ügyeket tudják intézni helyben:

 • személyi igazolvány
 • lakcímigazolvány
 • jogosítvány
 • útlevél
 • ügyfélkapu
 • diákigazolvány

Ezen túl a Kormányablakban indítható ügyekben intézhetik az ügyfelek ügyeiket. Gépjármű ügyintézésre nincs lehetőség.
A díjak, illetékek megfizetésére bankkártyás fizetési lehetőség biztosított.

Pályázat óvodavezető munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
BÁRSONYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

óvodavezető

Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok szakszerű és jogszerű ellátása, az intézmény vezetése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, belső szabályzatokban foglaltak szerint, biztosítva az intézmény törvényes és gazdaságos működését. Az intézmény alkalmazottai felett munkáltatói jogkör gyakorlása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Felsővezetői
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Bársonyos

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A vezetői megbízás időtartama: határozott idejű (5 év) A munkavégzés helye: Bársonyos Bóbita Óvoda.  Az óvodavezetőt megillető egyéb juttatások: cafeteria, munkaruha, igény esetén szolgálati garzon lakás. A pályázat benyújtása: Postai úton, a pályázatnak Bársonyos Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2883 Bársonyos, Petőfi S. u. 13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosítót B/454/2023. További információ: 06/34/358-088-as telefonszámon kérhető.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógus szakképzettség


Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • főiskola
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

Egyéb pályázati előnyök:

 • Fejlesztő pedagógus végzettség

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Kreativitás, innováció (vezetői)
 • Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 • Munkatársak motiválása (vezetői)
 • Aktivitás, reagálás (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • vezetői program
 • szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.07.31. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat Bársonyos Község Önkormányzat Képviselőtestülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.10. 16:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.barsonyos.hu honlapon, valamint a Rédei Közös Önkormányzati Hivatal társulásában résztvevő önkormányzatok hirdetőtábláján

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.21.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.06.01.

Bűnmegelőzési hírlevél - 2023. május

Tisztelt Lakosság!

Az alábbiakban olvashatják a Megyei Rendőrkapitányság havi bűnmegelőzési hírlevelét: BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL - 2023. május


Bársonyos Község Önkormányzata

Barnakőszén akció

Archívum elérhetősége

A település rendezési terv a keresésnél, vagy az alábbi helyen érhető el: Friss hírek / Cikkarchívum

Hírek, aktualitások

Keresés

Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!