||
1
1

Tájékoztató szociális tűzifáról

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Bársonyos Község Önkormányzata 2021. évben is sikeres pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium által kiírt szociális célú tűzifa támogatásra. Ennek keretében 54 erdei köbméter tűzifa kiosztására van lehetőségünk a szociálisan rászorultak között. A támogatás megállapítása kérelemre indul. A szociális tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon (az önkormányzaton beszerezhető, honlapról letölthető) kell benyújtani, melyhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat. Háztartásonként csak egy személy igényelhet támogatást.


A kérelem benyújtásának határideje: 2021. november 20.


A kérelmeket Bársonyos Község Önkormányzat képviselő-testülete bírálja el a rászorultság figyelembevételével. Amennyiben több kérelem kerül benyújtásra, mint a felosztható tűzifa mennyisége, a képviselő-testület a rászorultság figyelembevételével az egy főre jutó jövedelem alapján dönt.

A benyújtott kérelmek elbírálásakor előnyt élvez az, aki:

  • aktív korúak ellátására
  • időskorúak járadékára
  • pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselése céljából folyósított települési támogatásra) jogosult, vagy
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

A támogatást azon személyek igényelhetik, akiknek:

  • háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át (128.250,- Ft-ot), egyszemélyes háztartás esetén öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át (156.750,- Ft-ot), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
  • nyilatkozata szerint fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik

Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen Bársonyos Község Önkormányzatánál, vagy telefonon 06/34/358-088 számon.

A kérelem a Dokumentumok/Kérelemek menüpontban, vagy az alábbi linkre kattintva is letölthető: szociális célú tűzifa kérelem - 2021

Hírek, aktualitások

Keresés

Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!